["$2a$05$tf1oJ1SNo2PDqeqUnk8ZUelK0xK9fk6HehNT87x28TdpJh3ySgK2a","$2a$05$tf1oJ1SNo2PDqeqUnk8ZUg=="] Congres Național de Pediatrie 2021 - Abstract

Al XV-lea
CONGRES NAȚIONAL DE PEDIATRIE
Eveniment ONSITE & ONLINE
Craiova, 15 – 18 septembrie 2021

Abstract

Neurologie și Psihiatrie

Stresul perinatal - impact asupra dezvoltării

Șef Lucrări Dr. Florina Rad1,2, As. Univ. Dr. Emanuela Andrei1,2,  As. Univ. Dr. Mihaela Stancu1, Drd. Psih. Radu Stoenescu1, Prof. Dr. Iuliana Dobrescu1,2

 

 

  1. Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, Bucureșt
  2. Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, București

Perioada sarcinii se asociază cu o varietate de evenimente și transformări pentru viitoarele mame, care pot constitui factori cu un potențial înalt anxiogen. Dincolo de nivelurile fiziologice ale anxietății caracteristice sarcinii, ce pot avea chiar un rol protector, există informații din literatura de specialitate care sugerează că nivelurile crescute ale anxietății prenatale sau diversi factori de stress care actioneaza in această perioadă pot fi factori de risc pentru nașterile premature dar si pentru ulterioare tulburări de neurodezvoltare sau dificultati emotionale la copii.

În această lucrare ne-am propus prezentarea unor date din literatura de specialitate privind rolul factorilor de stress si al anxietății perinatale în modelul etiologic al tulburărilor de dezvoltare și în declanșarea nașterilor premature. De asemenea, vom prezenta rezultatele unui studiu preliminr care vizează corelarea nivelului de stress pe perioada sarcinii cu prematuritatea.

Factorii psihologici materni precum anxietatea, pot contribui semnificativ la complicații perinatale, la nașteri premature precum și la dezvoltarea atipică a copilului, dificultăți care ar putea fi diminuate prin reducerea specifică a stresului la femeile însărcinate cu anxietate ridicată.

 

Pregnancy is associated with a variety of events and transformations for expectant mothers, that can become anxiogenic factors. Beyond the physiological levels of pregnancy anxiety, which may even have a protective role, some studies suggest that elevated levels of prenatal anxiety or various stressors acting during this period may be risk factors for premature births, as well as for subsequent neurodevelopmental disorders or emotional difficulties in children.

In this paper we aim to present data from the literature on the role of stressors and perinatal anxiety in the etiological model of developmental disorders and in triggering premature births. We will also present the results of a preliminary study that aims to correlate the level of stress during pregnancy with prematurity.

Maternal psychological factors, such as anxiety, can contribute significantly to perinatal complications, premature births and the atypical development of the child, difficulties that could be mitigated by specifically reducing stress in pregnant women with high anxiety levels.

Contact information

Privacy Policy

Logos Consult SRL

CIF: RO16787440
+4 (072)251-0567
Mihaela Agaficioaie
info@congrespediatrie2021.ro