["$2a$05$MAyPE4aTnoelK3XUNudike9t8Ys0Mk\/o5LKdUx1CJiiQVel9GdhQ2","$2a$05$MAyPE4aTnoelK3XUNudikg=="] Congres Național de Pediatrie 2021 - Abstract

Al XV-lea
CONGRES NAȚIONAL DE PEDIATRIE
Eveniment ONSITE & ONLINE
Craiova, 15 – 18 septembrie 2021

Abstract

Varia

Corelații anatomice în tulburările limbajului la copil

Nedelcuță Ramona -UMF Craiova

Călin Gigi- UMF Craiova

Introducere. Dificultățile în dezvoltarea limbajului sunt din ce în ce mai observate în cabinetele de Pediatrie. Limbajul participă la integrarea complexă a organismului uman, ca adaptare la mediu și la interacțiunea din jur, exprimând gânduri, sentimente, ce vor fi comunicate semenilor. Aria Broca, plasată la nivelul girusului frontal inferior, intervine în coordonarea contracției musculare și pronunția cuvintelor.

Material și metode. Schița embrionară a ariei Broca a fost cercetată din punct de vedere anatomopatologic, în urma unui studiu efectuat pe probe de creier fetal, prelevate postpartum, demonstrându-se că schițele ariei Broca, se observă în săptămâna 23 de gestație. Migrația neuronală și distribuția celulelor gliale arată existența unui rezervor de neuroblaste, decelabil din săptămâna 18 și cu o dezvoltare maximă spre o arhitectură organizată la 20-23 de săptămâni. Concluzie. În concluzie, premisele unei viitoare afectări a limbajului se pot stabili precoce, la începutul vieții fetale.

Cuvinte cheie: aria Broca, migrația neuronală.

Contact information

Privacy Policy

Logos Consult SRL

CIF: RO16787440
+4 (072)251-0567
Mihaela Agaficioaie
info@congrespediatrie2021.ro