["$2a$05$mI4FhEY0KaGoLZ.qKXzRjOPfUbgCtHYxHQPLPGM1UutMMStogNMFq","$2a$05$mI4FhEY0KaGoLZ.qKXzRjQ=="] Congres Național de Pediatrie 2021 - Abstract

Al XV-lea
CONGRES NAȚIONAL DE PEDIATRIE
Eveniment ONSITE & ONLINE
Craiova, 15 – 18 septembrie 2021

Abstract

Neonatologie

Nou-născuții cu greutate extrem de mică la naștere – o continuă provocare

Autori: Aniko Manea1, Daniela Cioboata2,  Nicoleta Lungu1, Florina Doandes1,Timea Brandibur1, Daniela Popescu1, Marioara Boia1

  1. Universitatea de Medicină și Farmacie ”V.Babeș „Timișoara, Disciplina Puericultură- Neonatologie
  2. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „L.Țurcanu” Timișoara, Clinica Prematuri-Neonatologie

Nou-născuții prematuri cu greutate extrem de mică la naștere au în prezent o rată mare de supraviețuire, monitorizarea acestora pe termen lung fiind extrem de importantă datorită patologiei asociate și riscului crescut  de sechelaritate.

Obiective: Determinarea principalelor patologii asociate unui lot de nou-născuți prematuri  cu greutate extrem de mică la naștere  ,  cu impact asupra prognosticului imediat și la distanță.

Material si metodă:  Studiul se desfășoară în Clinica Prematuri-Neonatologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „L.Țurcanu” Timșoara pe un  lot de 60 nou-născuți prematuri cu greutate extrem de mică la naștere.

Rezultate si discuții: În cadrul lotului studiat în urma monitorizării prin ecografie transfontanelară a fost diagnosticată  hemoragia intraventriculară de diverse grade în proporție de 65 %, encefalopatia hipoxic-ischemică în proporție de 15 %, leucomalacia periventriculară în 15 % din cazuri. În 5% din cazuri au fost prezente asociat aspecte caracteristice atât leucomalaciei periventriculare cât și hemoragiei intraventriculare. Sindromul de detresă respiratorie a fost prezent în 85% din cazuri, iar displazia bronho-pulmonară a fost diagnosticată în 10% din cazuri. Retinopatia de prematuritate în stadii diverse a fost prezentă la 45% din prematurii incluși în lot, 3 cazuri beneficiind de terapie laser.. Testarea auditivă s-a efectuat la toți prematurii la externarea din maternitate , deficite auditive fiind depistate la 15% din nou-născuti.

Concluzii:  Analiza obiectivă a complicațiilor apărute , includerea acestei categorii de nou-născuți cu risc într-un  program de follow- up și monitorizarea de către o echipă interdisciplinară , conduce la interpretarea precoce a semnelor de alertă  cu posibilitatea unei terapii prompte și adecvate. Reducerea ratei sechelarității la distanță , precum și a mortalității, sunt direct proporționale cu această abordare precoce.

Cuvinte cheie: prematuritate extremă, complicatii, sechelaritate

Contact information

Privacy Policy

Logos Consult SRL

CIF: RO16787440
+4 (072)251-0567
Mihaela Agaficioaie
info@congrespediatrie2021.ro